Homecdc-consulting

Carla De Cock-consulting begeleidt bedrijven op het gebied van Human Resources Management, Change Management en Organisatieontwikkeling en ondersteunt particulieren bij de zoektocht naar het passende loopbaanpad.

Als consultant begeleiden wij organisaties bij vragen in verband met arbeidsorganisatie, verandering, inzetten en ontwikkelen van medewerkers en opzetten van processen die dit ondersteunen. Het streefdoel is een wederzijdse afstemming tussen mens en organisatie, tussen aanwezig (soms ononbolsterd) talent en taken en noden in de onderneming, en dit steeds met oog voor succes en voldoening op langere termijn.
De realisatie van organisatiedoelstellingen én de ontwikkeling en ontbolstering van aanwezige talenten zijn hierbij de uitgangspunten.

Wij zijn uw partner in coaching voor wie behoefte heeft aan een klankbord. Coaching is een krachtige begeleidingsvorm om mensen te brengen tot duurzame verandering. Dit kan bij de zoektocht naar het (loopbaan)pad dat maximaal voldoening, uitdaging en groeikansen biedt, bij vragen of bezorgdheden die samengaan met een nieuwe rol of verantwoordelijkheid of om interpersoonlijke vaardigheden te versterken. Het uitgangspunt is steeds om de coachee te begeleiden naar een breder perspectief en zo vanuit het inzicht in de eigen mogelijkheden verder te groeien.

Bij interventies staan het individu, met zijn aanleg en persoonlijkheid én de organisatie met haar doelstellingen, dynamiek en cultuur centraal. Integriteit, openheid en vertrouwen zijn hierbij basiswaarden.


"I could give you no advice but this: to go into yourself and to explore the depths where your life wells forth."
Letters to a Young Poet - R.M. Rilke